در این آموزش ساده با تنظیم فوکوس لنز آشنا می شوید مراحل رو مثل تصاویر دنبال کنید …

ابتدا کاور لنز رو بردارید


۳ پیچ نگه دارنده برد IR رو باز کنید (زمانی که برد رو برمی دارید مطمئن شوید که پشت آن را لمس نکنید و همانند شکل زیر عمل کنید.قفل دنده ای شکل رو پیدا کنید و مقداری آن را شل کنید.سپس می توانید لنز رو بچرخونید و فوکوس کنید. بعد از فوکوس کردن لنز مطمئن شوید که اونو محکم تو جاش نگه داشتید تا شیار داخل پیچ دوباره محکم و قفل بشه
دوربین رو دوباره اسمبل کنید و کیفیت رو بررسی کنید صورت نیاز لنز رو دوباره تنظیم کنید