تماس با آتی نگر الکترونیک

با مشاوران کار آزموده آتی نگر الکترونیک تماس بگیرید و از جدیدترین اخبار بازار مطلع گرید.ما همواره در تلاش هستیم که به سوالات شما عزیزان در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهیم.

برای تماس با آتی نگر الکترونیک راه های متنوعی وجود دارد. شماره تلفن های ثابت شرکت, شماره های همراه مشاوران شرکت, تلگرام , ایمیل و فرم تماس

شعبه مطهری : ۰۲۱۸۸۳۹۸۷۴۱ و ۰۲۱۸۸۳۹۸۷۴۲

👨‍💻 جناب آقای امیر حسین صمدی نیا
📞 ۰۲۱۸۸۳۹۸۷۶۳
📱۰۹۳۹۸۰۹۶۵۱۶
🆔Samadi_AtinegarSales51 (تلگرام)

👩‍💻 سرکار خانم حمیده برزگر
📞 ۰۲۱۸۸۳۹۷۵۳۷
📱۰۹۲۲۴۸۲۵۱۱۴
🆔Barzegar_AtinegarSales31 (تلگرام)

👩‍💻 سرکار خانم غزاله تقی پور
📞 ۰۲۱۸۸۳۹۷۴۵۵
📱۰۹۱۰۵۴۶۸۱۴۶
🆔Sharifi_AtinegarSales41 (تلگرام)

👨‍💻 جناب آقای کوشا سلیمانی
📞 ۰۲۱۸۸۴۱۲۳۲۰
📱۰۹۰۱۰۴۴۶۲۴۵
🆔Soleimani_AtinegarSales61 (تلگرام)

👨‍💻 سرکار خانم سحر صادقی
📞 ۰۲۱۸۸۳۹۷۴۶۰
📱۰۹۰۳۲۸۱۶۰۴۱
🆔Soleimani_AtinegarSales61 (تلگرام)

شعبه جمهوری : ۰۲۱۶۶۴۶۱۵۸۱ و ۰۲۱۶۶۴۶۳۷۸۱

👨‍💻 سرکار خانم شریفی
📞 ۰۲۱۶۶۴۶۱۳۹۵
📱۰۹۹۱۵۴۰۳۶۸۳
🆔Sharifi_Atinegar2Sales1 (تلگرام)

👩‍💻 سرکار خانم محمدپور
📞 ۰۲۱۶۶۴۶۴۷۵۲
📱۰۹۹۱۶۸۸۱۸۴۸
🆔Mohammadpour_Atinegar2Sales1 (تلگرام)

👩‍💻 سرکار خانم انواری
📞 ۰۲۱۶۶۴۶۴۹۳۳
📱۰۹۹۱۳۹۹۶۲۱۰
🆔Anvari_Atinegar2Sales3 (تلگرام)

👨‍💻 جناب آقای الله وردی
📞 ۰۲۱۶۶۴۶۳۰۸۴
📱۰۹۰۱۶۱۸۲۳۵۶
🆔Allahverdi_Atinegar2Sales1 (تلگرام)