خانه

[interactive_banner banner_image=”id^4863|url^http://atineh.com/wp-content/uploads/2018/04/atineh-copy.png|caption^atinehgar electronic company logo|alt^آتی نگر الکترونیک|title^atinehgar electronic logo|description^واردات و پخش دوربین های مداربسنه,دزدگیر اماکن و هوشمند سازی ساختمان” banner_style=”style11″ banner_overlay_bg_color=”rgba(236,240,241,0.01)” ib_wrapper_margin=”margin-top:10px;”][info_circle edge_radius=”50″ start_degree=”90″ eg_padding=”80″ icon_size=”32″ img_icon_size=”32″ content_icon_size=”32″ content_bg=”#4ecdc4″ content_color=”#f2784b” cn_br_style=”solid” cn_br_width=”1″ auto_slide=”on” auto_slide_duration=”3″ highlight_style=”info-circle-pop” icon_launch=”linear” icon_launch_duration=”1″ icon_launch_delay=”0.2″ responsive_breakpoint=”400″ title_font_size=”desktop:20px;”][info_circle_item info_title=”آموزش” info_icon=”Defaults-tags” icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#1e73be”]کامل ترین مرجع آموزش نصب , راه انداری و نگهداری سیستم های امنیتی[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”ویدیو های معرفی و تحلیل دوربین ها” info_icon=”Defaults-video-camera” icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#dd3333″]در این بخش می توانید تحلیل و نمونه تصاویر دوربین ها را ببینید[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”مشاوره رایگان” info_icon=”Defaults-user” icon_color=”#eeee22″]مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب ما[/info_circle_item][info_circle_item info_title=”پکیج خانگی و اداری” info_icon=”Defaults-folder” icon_bg_color=”#ffffff” icon_color=”#eeee22″]پکیج های خانگی و اداری[/info_circle_item][/info_circle]
[ult_tab_element tab_animation=”Fade” tab_title_color=”#0a0a0a” tab_background_color=”#cccccc” tab_hover_title_color=”#1e73be” acttab_title=”#81d742″ acttab_background=”#ffffff” tab_bottom_border=”Enable” border_color=”#dd3333″ border_thickness=”5″ tabs_border_radius=”9″ icon_size=”16″ icon_color=”#dd3333″ icon_hover_color=”#1e73be” act_icon_color=”#81d742″ tab_describe_color=”#000000″ enable_bg_color=”#ffffff” container_border_style1=”border-style:solid;|border-radius:3px;|border-color:rgba(238,238,34,0.87);”][single_tab title=”ویژه” tab_id=”ef9c06e4-b8c7-6″][/single_tab][single_tab title=”اداری” tab_id=”1524604910602-2-0″]
[/single_tab][single_tab title=”خانگی” tab_id=”1524604917042-3-6″]
[ultimate_info_table package_heading=”جزئیات پکیج خانگی” icon_type=”selector” icon=”Defaults-home” icon_size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff”]برسی[/ultimate_info_table]
[ultimate_info_table package_heading=”جزئیات پکیج خانگی” icon_type=”selector” icon=”Defaults-home” icon_size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff”]برسی[/ultimate_info_table]
[ultimate_info_table package_heading=”جزئیات پکیج خانگی” icon_type=”selector” icon=”Defaults-home” icon_size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff”]برسی[/ultimate_info_table]
[ultimate_info_table package_heading=”جزئیات پکیج خانگی” icon_type=”selector” icon=”Defaults-home” icon_size=”16″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”circle” icon_color_bg=”#ffffff”]برسی[/ultimate_info_table]
[/single_tab][/ult_tab_element]