دانلود لیست قیمت متعلقات نصب دوربین مدارسته

برای نصب و راه اندازی سیستم امنیتی دوربین مداربسته نیاز به لوازم و متعلقات جانبی بوده تا کار بصورت کامل انجام شود

[info_list position=”top” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”50″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”3″ border_color=”#dd5a5a” connector_color=”#dd3333″ connector_animation=”fadeInUp” css_info_list=”.vc_custom_1525354990410{margin-top: 25px !important;}”][info_list_item list_title=”فیش BNC” icon_type=”custom” icon_img=”id^5064|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351646_bnc.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351646_bnc|description^null” animation=”fadeIn” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”تبدیل BNC به av” icon_type=”custom” icon_img=”id^5060|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351326_bnc_to_av.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351326_bnc_to_av|description^null” animation=”fadeIn” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”کابل تصویر RG59″ icon_type=”custom” icon_img=”id^5062|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351353_rg59.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351353_rg59|description^null” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”پانچ کننده RG59″ icon_type=”custom” icon_img=”id^5063|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351380_puncher2.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351380_puncher2|description^null” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” font_size_icon=”50″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”3″ border_color=”#dd4f4f” connector_color=”#dd3333″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”پایه فلزی” icon_type=”custom” icon_img=”id^5057|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351265_payeh2.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351265_payeh2|description^null” animation=”fadeIn” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”منبع تغذیه آداپتور” icon_type=”custom” icon_img=”id^5056|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351233_adapter.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351233_adapter|description^null” animation=”fadeIn” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”منبع تغذیه مرکزی” icon_type=”custom” icon_img=”id^5059|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351313_power-supply-for-camera.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351313_power-supply-for-camera|description^null” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”کواد” icon_type=”custom” icon_img=”id^5061|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351334_quad.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351334_quad|description^null” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” font_size_icon=”50″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”3″ border_color=”#dd4040″ connector_color=”#dd3333″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”سوکت مادگی در تغذیه” icon_type=”custom” icon_img=”id^5053|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314350377_test.jpg|caption^null|alt^null|title^1314350377_test|description^null” animation=”fadeIn” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”میکروفون صدا” icon_type=”custom” icon_img=”id^5054|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351161_mic.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351161_mic|description^null” animation=”fadeIn” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”تبدیل یک به چهار تغذیه” icon_type=”custom” icon_img=”id^5055|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351232_1-to-4.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351232_1-to-4|description^null” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][info_list_item list_title=”کاور و پایه” icon_type=”custom” icon_img=”id^5058|url^https://atineh.com/wp-content/uploads/2018/05/1314351273_cover.jpg|caption^null|alt^null|title^1314351273_cover|description^null” title_font_color=”#ffffff”][/info_list_item][/info_list]