جدول مشخصات سرعت انتقال دیتا کابل ها از CAT1 تا CAT6e برای راهنمایی بیشتر

کاربرد متصل کننده تعداد سیم ها سرعت انتقال دیتا دسته
ارتباط صوتی RJ11 دو سیم چهار رشته ۴ مگابایت بر ثانیه CAT1
ارتباط صوتی RJ11 دو سیم چهار رشته ۴ مگابایت بر ثانیه CAT2
شبکه کامپیوتری RJ45 چهار سیم هشت رشته ۱۶ مگابایت بر ثانیه CAT3
شبکه کامپیوتری RJ45 چهار سیم هشت رشته ۲۰ مگابایت بر ثانیه CAT4
شبکه کامپیوتری RJ45 چهار سیم هشت رشته ۱۰۰ مگابایت بر ثانیه CAT5
شبکه کامپیوتری RJ45 چهار سیم هشت رشته ۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه CAT5e
شبکه کامپیوتری RJ45 چهار سیم هشت رشته ۱ گیگابایت بر ثانیه CAT6
شبکه کامپیوتری RJ45 چهار سیم هشت رشته ۱۰ گیگابایت بر ثانیه CAT6e