فروش ویژه عید محصولات داستر شروع شد از ۱۲ اسفند به مدت محدودجهت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
?۰۲۱-۸۸۸۶۰۰۴۷
?۰۲۱-۸۸۳۹۸۷۴۱
?۰۲۱-۸۸۳۹۸۷۴۲