سفارشات جدید داهوا با گارانتی فراگستر رسید. ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

  Dahua IP Camera & NVR   Dahua HDCVI Camera & Device
۱. DH-IPC-HFW2431RP-ZS-IRE6 ۱. DH-HAC-HFW1200BP
۲. DH-IPC-HFW2431RP-VFS-IRE6 ۲. DH-HAC-HFW1200SP
۳. DH-IPC-HFW2231RP-ZS-IRE6 ۳. DH-HAC-HDBW1220RP-VF
۴. DH-IPC-HFW2231RP-VFS-IRE6 ۴. DH-HAC-HDW1200MP
۵. DH-SD59225U-HNI ۵. DH-HAC-HDW1200EMP-A
۶. DH-SD59230U-HNI ۶. DH-HAC-HFW1400BP
۷. DH-NVR4232-4KS2 ۷. DH-HAC-HFW1400SP
۸. DHI-XVR5104HS-S2
۹. DHI-XVR5108HS-S2
۱۰. DH-XVR5216AN-S2
۱۱. DHI-XVR5104HS-4M
۱۲. DHI-XVR5108H-4KL
۱۳. DHI-XVR5216AN-4KL