موجودی محصولات داهوا مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷

دوربین های HDCVI

DH-HAC-HDW1200MP

DH-HAC-HDW1200EMP

DH-HAC-HFW1200RMP

DH-HAC-HFW1200SP

DH-HAC-HFW1200BP

DH-HAC-HDBW1220RP-VF

DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6

دستگاه های HDCVI

DH-HCVR5104HS-S3

DH-HCVR5108HS-S3

DH-HCVR5216AN-S3

DH-HCVR5232AN-S3

DHI-XVR5104HS

DHI-XVR5108HS

دوربین های IP

DH-IPC-HFW1431SP

DH-IPC-HFW4431DP

DH-IPC-HFW4431BP

DH-IPC-HFW2421RP-VFS

DH-IPC-HFW1420SP

DH-IPC-HFW1230SP

DH-IPC-HDBW2431RP-VFS

DH-IPC-HFW2231RP-VFS

DH-IPC-HFW4231BP-BAS-H

دستگاه های NVR

DH-NVR-2108HS-8P

DH-NVR2108HS-S2

DH-NVR4108HS-4KS2

DH-NVR4216-4KS2

DH-NVR4116HS-4KS2

DH-NVR5232-4KS2

DH-NVR5432-4KS2

DH-NVR4232-4KS2