نرم افزار Storage and Network Calculator فضای دیسک مورد نیاز برای فایل های ویدئویی ضبط شده
و پهنای باند برای انتقال تصاویر را محاسبه می کند.
بعد از اضافه کردن دستگاه با پارامترهایی شامل نام کانال، شماره کانال، استاندارد ویدئو، پیچیدگی نقشه، رزولویشن
Frame rate، Endconig mode، و Bitrate پیشنهادی، شما به صورت اتوماتیک به نتیجه مشابه می رسید.

دانلود