LOADING...
26 فوریه

ویژگی های فوق العاده دوربین های تیاندی

تیاندی برند معتبر دوربین مداربسته با رتبه یازدهم جهانی با امکانات و ویژگی های فوق العاده تیاندی بیشتر آشنا شوید.

Tiandy (VCA) معرفی ویدیو آنالیتیک

Tripwire
خط فرضی می باشد که در صورتی که شخص از خط
عبور کند، آلارم فعال می شود.

Double Tripwire
دو خط موازي فرضی می باشد که یک ناحیه باز را ایجاد
می کند. در صورتی که شخص از این دو خط عبور کند،
آلارم فعال می شود.

Primeter
یک محدوده ي فرضی بسته است. در صورت ورود
به این ناحیه، آلارم فعال خواهد شد.

 

Object loss/Abandon
قابلیتی است که در صورت که شی اي مفقود شدن
قبلا در محدوده دید دوربین بوده ، آلارم فعال می
. شود

 

Running Detection
در صورتی که شخصی در ناحیه ي مشخص شده بدود،
دوربین آن را شناسایی کرده و آلارم فعال می شود.

 

Crowd Detection
در صورتی که ازدحام جمعیت در ناحیه ي مشخص شده
بیش از حد تعیین شده باشد، دوربین آن را شناسایی
کرده و آلارم فعال می شود.

 

Loitering
با فعال کردن این قابلیت در صورتی که شخصی در
حال پرسه زنی در ناحیه مشخص شده باشد ، آلارم
فعال می شود.

 

Parking
در صورتی که خودرویی در ناحیه اي که تعریف کرده
اید وارد شود و پارك کند، دوربین آن را شناسایی
کرده و آلارم فعال می شود.

 

Audio / Video Abnormal
Detection
با فعال کردن این قابلیت در صورتی که صدا /
یر طبیعیغویدیوي (مانند تغییر محوده دید دوربین)
تشخیص داده شود ، آلارم فعال می شود.

معرفی برخی ویژگی هاي دوربین IP

 

ROI Codec
قابلیتی که با فعال کردن آن ناحیه ي مورد نظرمان را می توانیم با
بیشترین کیفیت ذخیره کرده و مابقی ناحیه را با کیفیت کمتر ذخیره
کنیم. این سبب کاهش میزان پهناي باند مصرفی و افزایش فضاي
ذخیره سازي روي هارد دیسک می شود.

 Defog
قابلیتی است که با فعال کردن آن در شرایط آب و هوایی مه آلود، تصویر
مطلوب نمایش داده خواهد شد.

 

Corridor mode
با این قابلیت در صحنه هایی مانند راهرو ها، یک تصویر عمودي نمایش
می دهد و از اتلاف پیکسل جلوگیري می کند.

 

WDR
با تکنولوژي WDR واقعی ، تصویري مطلوب حتی در شرایطی که اختلاف
نوري شدید وجود دارد، تولید می شود.

 

S+265
این فرمت فشرده سازي، فرمت 265.H را بهبود داده که توسط شرکت
تایندي ایجاد شده و در واقع به نسبت 265.H میزان مصرف پهناي باند
و فضاي ذخیره سازي را تا 70% کاهش می دهد.

 

Super Starlight
تکنولوژي تولید تصویر رنگی در حداقل نور محیط است که تصویري
بسیار عالی و شفاف را در 0008,0 لوکس تولید می کند.

معرفی برخی ویژگی هاي دوربین هاي اسپیددام IP

AEW
این قابلیت پس از تشخیص وجود فرد در یک منظقه ممنوعه آلارم هایی
مانند فعال شدن اسپیکر و پخش صدا، روشن شدن light ردیابی و
یزر،سوژه می کند. ایجادرا

Face Detection
این قابلیت چهره ي افراد را در تصویر تشخیص می دهد و مطابق با
،تنظیمات پس از تشخیص چهره آلارم فعال می کند.

Auto Tracking
تکنولوژي ردیابی و تشخیص حرکت سوژه بصورت پیشرفته است، زمانی که
یک شخص یا خودرو وارد ناحیه تعیین شده، می شود ، دوربین بطور اتوماتیک
سوژه را تشخیص می دهد و فاصله ي کانونی اش را براي ردیابی سوژه تنظیم
می کند و سوژه را دنبال می کند.

People Counting
این قابلیت شمارش افراد از ناحیه اي که شما تعیین کرده اید را
مشخص می نماید و در نهایت می توانید نمودار آن را استخراج نمایید.

Heat Map
این قابلیت میزان تراکم جمعیت را در تصویر با نمایش رنگ مشخص
می نماید.رنگ هاي گرم : تراکم جمعیت بالا، رنگ هاي سرد: تراکم
جمعیت پایین

تیاندی برند یازدهم در رنکینگ بهترین سیستم های نظارتی و امنیتی در جهان می باشد برای اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس حاصل فرمایید
021-88860047
021-88398741
021-88398742
021-88397455
021-88397460