Adjustment Range یا زاویه تنظیم دوربین مداربسته مشخصه است که نشان میدهد بدنه دوربین را پس از نصب در چه زوایایی می توان تنظیم کرد.

معمولا در هنگام طراحی دوربین های مداربسته سعی می کنند بدنه را طوری طراحی کنند که از طرفی بالاترین زاویه گردش را داشته باشد و از طرف دیگر امکان تنظیم دوربین در جهت هایی که در آن تصویر مناسبی ندارد به صورت فیزیکی وجود نداشته باشد.

در هنگام خرید دوربین باید به نکات زیر در مورد زاویه تنظیم دوربین توجه کنید:

دوربین های دام برای نصب سقفی طراحی شده اند. نصب آنها بر روی دیوار ممکن است تنظیم آنها بسیار سخت کند.
دوربین های بولت برای نصب دیواری طراحی شده اند. نصب آنها بر روی سقف یا بروی بام ممکن است تنظیم آنها را سخت کند.
دوربین های باکس به خودی خود زاویه تنظیم ندارند. زاویه تنظیم این دوربین ها از طریق پایه ای که برای آنها انتخاب می کنید مشخص می شود.