قیمت ها ۲

[rs_heading t_container=”h1″ t_align=”center” t_color=”white” t_font=”montserrat” animation=”fadeInDown” add_animation=”true” el_class=”text-uppercase”]قیمت خدمات[/rs_heading][rs_heading t_container=”h4″ t_align=”center” t_color=”white” animation=”fadeInDown” add_animation=”true”]قیمت های مناسب برای خدمات برتر[/rs_heading]
[rs_heading t_container=”h4″ t_align=”center” add_animation=”true” el_class=”mb50″]طرحی ساده برای همه[/rs_heading][rs_pricing_table b_size=”sm” b_shape=”rounded” b_hover=”ripple-out”][rs_pricing_item title=”استاندارد” price=”49000″ unit=”تومان” btn_text=”سفارش دهید” link=”url:http%3A%2F%2Flocalhost%2Fpasific%2Flists%2F||”]

 • دو مدل سایت طراحی شده
 • بازدید نامحدود
 • یک سال دامنه رایگان
 • ۶ ماه هاست رایگان
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی کامل

[/rs_pricing_item][rs_pricing_item featured=”true” t_color=”purple” b_color=”purple” title=”حرفه ای” price=”59000″ unit=”تومان” btn_text=”سفارش دهید”]

 • دو مدل سایت طراحی شده
 • بازدید نامحدود
 • یک سال دامنه رایگان
 • ۶ ماه هاست رایگان
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی کامل

[/rs_pricing_item][rs_pricing_item t_color=”blue” b_color=”blue” title=”توسعه دهنده” price=”69000″ unit=”تومان” btn_text=”سفارش دهید”]

 • دو مدل سایت طراحی شده
 • بازدید نامحدود
 • یک سال دامنه رایگان
 • ۶ ماه هاست رایگان
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی کامل

[/rs_pricing_item][rs_pricing_item t_color=”cyan” b_color=”cyan” title=”پیشرفته ” price=”79000″ unit=”تومان” btn_text=”سفارش دهید”]

 • دو مدل سایت طراحی شده
 • بازدید نامحدود
 • یک سال دامنه رایگان
 • ۶ ماه هاست رایگان
 • نصب رایگان
 • پشتیبانی کامل

[/rs_pricing_item][/rs_pricing_table][rs_heading t_container=”h3″ t_align=”center” t_color=”dark” add_animation=”true”]به کمک نیاز دارید؟ با ما تماس بگیرید[/rs_heading]

[rs_heading t_align=”right” t_color=”gray” s_color=”light” t_font=”open-sans” add_animation=”true” short=”به جامعه ما بپیوندید”]از یک سال عضویت رایگان بهره مند شوید[/rs_heading][rs_heading t_container=”p” t_align=”right” t_color=”gray” add_animation=”true” el_class=”mt20″]در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.[/rs_heading]
[rs_button style=”3d” align=”right” size=”lg” animation=”zoomIn” hover_effect=”ripple-out” color=”green” add_animation=”true” animation_delay=”150″ el_class=”mt50 pull-right”]همین امروز آغاز کنید[/rs_button]
[rs_img_carousel img_size=”full” element_width=”2″ animation=”fadeIn” add_animation=”true” images=”1400,1401,1396,1397,1398,1399″ el_class=”mb30″]