آرشیو برچسب ها: آیریس چیست؟

قسمتی از دوربین که وظیفه کنترل میزان عبور نور از لنز را برعهده دارد. هرچه Iris ورودی بزرگتری ایجاد کند نور بیشتری عبور می کند و هرچه ورودی کوچکتری ایجاد کند نور کمتری می تواند عبور کند. نوری که آیریس اجازه عبورش را می دهد به سنسور تصویر برخورد می کند و این نور به […]