آرشیو برچسب ها: بی ان سی

(British Naval Connector) نوعی فبش ارتباطی است که به منظور اتصال کابل های کواسیال به کار می رود. این اتصال دهنده ها برای انواع کابل های کواکسیال از قبیل RG59 ، RG58 تا RG179 و RG316 مناسب هستند.